Kolik doménové spory stojí?

Celkové náklady doménových sporů tvoří zpravidla dvě složky: (1) oficiální administrativní poplatky za návrh, a (2) odměna právního zástupce. 

(1) Oficiální administrativní poplatky

Výše oficiálních poplatků závisí na zvolené platformě, na které se rozhodnete svůj nárok uplatnit a rovněž na typu sporného doménového jména.

Arbitrážní centrum při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) poskytuje své služby oblasti sporů o generická doménová jména (podle UDRP) za poplatek ve výši 1.500 USD (cca 1240 EUR).

Oficiální poplatek u Českého arbitrážního soudu (CAC) za návrh v případě sporu podle UDRP činí 800 EUR s tím, že s ohledem na komplexnost případu může být rozhodnuto o jeho navýšení o dalších 300 EUR. K navýšení poplatku dojde rovněž tehdy, pokud protistrana (držitel sporného doménového jména) předloží vyjádření k návrhu. Oficiální poplatek v takovém případě činí 1.100 EUR.

Pokud jde o spory o doménová jména <.eu>, poplatky jsou v současné době na všech platformách pouze 100 EUR. Správce domény <.eu> (registr) EURid totiž minimálně do 31. prosince 2020 dotuje cenu za doménové spory o domény <.eu>. Tato sleva byla v minulosti již několikrát prodloužena, lze tedy předpokládat, že bude zachována i do budoucna.

Spory o domény <.cz> rozhoduje pouze CAC za celkovou cenu 34.000 CZK (cca 1.300 EUR). Ve vztahu ke slovenským doménovým jménům <.sk> představuje jedinou rozhodčí platformu Arbitrážné centrum European Information Society Institute (EISI) a své služby nabízí za 1.150 EUR.

(2) Odměna právního zástupce

Druhá složka nákladů na doménové spory má smluvní charakter a závisí na domluvě stran. Náklady se liší, ale v průměru je možné počítat s budgetem kolem 1.000 EUR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *